PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ

Wysłuchanie wszystkich napisanych przez Agnieszkę Osiecką piosenek zajęłoby – bez przerw na sen – mniej więcej tydzień. Możliwość wyboru repertuaru z ponad 2000 utworów sprawia, że Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” ma zapewnioną długowieczność. Mówiąc wprost – Osiecka raczej nie może nam się znudzić; Osiecka wciąż będzie nas zaskakiwać. Zapraszamy Państwa do Teatru Nowego w Poznaniu na spotkanie z doskonale znaną i z całkiem nieznaną, ale zawsze fascynującą twórczością Agnieszki Osieckiej.


ZAKOŃCZENIE I ETAPU KONKURSU

Po długich i burzliwych naradach, do II etapu 23. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ przechodzą:

Aleksandra Bernatek
Kamil Franczak
Julianna Grabowska
Martyna Kasprzycka
Monika Krajniewska
Anna Magalska
Kamila Najduk
Monika Rachwalak
Miriam Szlempo
Daria Zielińska

Gratulujemy! Widzimy się w Sopocie! Do finalistów odezwiemy się mailowo. Prosimy o chwilę cierpliwości i sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.


UWAGA! W odpowiedzi na spływające do nas prośby, ostateczny termin zgłoszeń do konkursu „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ” został przesunięty. Będziemy je przyjmować do 14 czerwca 2020 roku.


W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie. Dotyczą one przede wszystkim I etapu, czyli eliminacji konkursowych, które odbędą się tym razem w formie elektronicznej. Mogą się Państwo zgłaszać, wysyłając do nas kartę zgłoszenia dostępną TUTAJ oraz link do nagrania video. Szczegółowy opis sposobu przyjmowania zgłoszeń znajduje się w § 7 Regulaminu.
Zmianie ulegnie również termin koncertu w ramach III etapu Konkursu.
O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych Organizatora: teatrnowy.pl, festiwalosiecka.pl
Zachęcamy do wzięcia udziału w eliminacjach bez wychodzenia z domu!


PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU – WYCIĄG Z REGULAMINU:

W Konkursie mogą brać udział amatorzy albo zawodowcy, a także soliści lub zespoły wokalne pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

– we właściwych terminach, zgodnie z Regulaminem, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
– w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie ukończyli 16. rok życia,
– uiszczą bezzwrotną Opłatę Wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto Organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 14 czerwca 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (dostępnej TUTAJ) na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl.

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

– przyjęcia przez Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia,
– spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów Regulaminu,
– zaksięgowania na koncie Organizatora Opłaty Wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych od kandydatów na Uczestników określone zostały w Aneksie do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w Aneksie do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie Konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w Regulaminie.

Uczestnicy powinni na cele Konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość melodyczno-harmoniczną.


ETAPY KONKURSU:

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
Przyjmowanie zgłoszeń oraz opłaty wpisowej – do 14 czerwca 2020

I ETAP KONKURSU
Do 17 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostaną eliminacje elektroniczne z ewentualną możliwością zaproszenia wyłonionych Uczestników do prezentacji na żywo w siedzibie Organizatora w czerwcu 2020.

II ETAP KONKURSU
5–9 sierpnia 2020 – Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie,
ul. F. Mamuszki 2

III ETAP KONKURSU
Koncerty finałowe, ceremonia wręczenia nagród, koncerty galowe
16–18 października 2020 – Teatr Nowy w Poznaniu,
ul. J.H. Dąbrowskiego 5


WAŻNE DOKUMENTY:

pobierz regulamin konkursu
pobierz kartę zgłoszeniową


Organizatorzy Festiwalu:

Partnerzy Festiwalu:

Kup bilet