PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ

Piosenki Osieckiej – czy to wciąż „opium dla mas, twardy orzech czy ananas”? A może raczej „jakieś listki, jakieś kwiatki”? Albo „gęsty bór, czarny las”, w którym można zatopić się, zapomniawszy o całym świecie? Róże? Malwy? A może niedające o sobie łatwo zapomnieć pokrzywy? Jedno jest pewne – co roku Festiwal PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ zbiera z nich nowy, świeży plon. Wszystkich, którzy chcieliby przekonać się na własne uszy, które z blisko 2000 tekstów poetki zakorzeniły się na dobre w głowach tegorocznych finalistów, zapraszamy na 24. edycję Festiwalu, która odbędzie się w dniach 8-10 października!


24. FESTIWAL „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ” – WERDYKT JURY

Jury finałowego etapu Konkursu w składzie: Paweł Dampc, Janusz Grzywacz, Maja Kleczewska, Agata Passent, Jan Wołek – po wysłuchaniu 9 października 2021 roku dziewięciu podmiotów muzycznych – postanowiło przyznać:

• Wyróżnienie dla Pauliny Lendy i Piotra Kozuba, którzy otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN
• Wyróżnienie dla Krzysztofa Stępnia, który otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN
• Wyróżnienie dla Pauliny Talarskiej, która otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN

• Laureatce III miejsca, Martynie Guzy, nagrodę pieniężną w wysokości 5000 PLN
• Laureatce II miejsca, Jagodzie Pawlik, nagrodę pieniężną w wysokości 7000 PLN
• Laureatce I miejsca, Julii Mice, Główną Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15000 PLN

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe od firmy Solar Company, Apart, Dr Irena Eris.


24. FESTIWAL „PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ” – KONCERTY FINAŁOWE I KONCERT GALOWY

Festiwalowe wydarzenia skupią się w tym roku na Dużej Scenie Teatru Nowego – ale tych, którym wciąż mało jest Osieckiej i jej twórczości, zapraszamy także na Scenę Nową – 9 i 10 października o o godzinie 17.00 zagramy tam dla Państwa ubiegłoroczną festiwalową premierę dla najmłodszych, czyli spektakl RAPETE PAPETE PSTRYK.

A dla Widzów, którzy nie zdołają dotrzeć na widownię Teatru Nowego, mamy dobrą wiadomość – także w tym roku planujemy dla Państwa transmisję na żywo z 9 i 10 października w systemie PPV. Dostęp do streamingu można wykupić pod adresem live.teatrnowy.pl

Dzień 1 | 8 października | 19.00 | Duża Scena
Koncert finałowy
KUP BILET

Dzień 2 | 9 października | 19.00 | Duża Scena
Koncert finałowy z udziałem Jury
KUP BILET

Dzień 3 | 10 października | 19.00 | Duża Scena
Koncert galowy i recital Martyny Kasprzyckiej
KUP BILET

Prowadzenie koncertów: MAGDALENA SMALARA
Jury: MAJA KLECZEWSKA, AGATA PASSENT, PAWEŁ DAMPC, JANUSZ GRZYWACZ, JAN WOŁEK
Reżyseria koncertów: JERZY SATANOWSKI i PIOTR KRUSZCZYŃSKI
Aranżacje i kierownictwo muzyczne: JACEK PISKORZ
Zespół muzyczny w składzie: JACEK PISKORZ (instrumenty klawiszowe), MICHAŁ KAPCZUK (kontrabas), ŁUKASZ BELCYR (gitary), WALDEMAR FRANCZYK (perkusja), WIESŁAW WYSOCKI (instrumenty dęte)
oraz ORKIESTRA
Scenografia: JUSTYNA ŁAGOWSKA
Reżyseria światła: KATARZYNA ŁUSZCZYK
Inspicjent: KRZYSZTOF WOJCIECH PRZYBYŁOWICZ


LAUREACI ETAPU SOPOCKIEGO

8 sierpnia 2021 roku poznaliśmy nazwiska laureatów sopockiego etapu 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ.

Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego:

• Krzysztof Stępień – pierwsza nagroda
• Julia Mika – druga nagroda
• Paulina Talarska – trzecia nagroda

Wyróżnienia:
• Martyna Guzy
• Jagoda Pawlik
• Katarzyna Polewany

Nagroda publiczności i gościnny udział w przyszłej edycji:
• Krzysztof Stępień

Nagrody firmy Lotos SA i Plus sp. z o.o.:
• Filip Rychcik
• Wojciech Kurcjusz
• Berenika Karwan
• Krzysztof Stępień
• Julia Mika
• Paulina Talarska

Gratulujemy!


LAUREACI I ETAPU

Jury I etapu Konkursu w składzie: Piotr Kruszczyński, Jacek Piskorz, Maria Rybarczyk, Jerzy Satanowski po wysłuchaniu w dniu 14 czerwca 2021 roku wyłonionych w ramach eliminacji on-line wykonawców, postanowiło zakwalifikować do dalszej rywalizacji:

• Martynę Guzy
• Martynę Jelitę
• Berenikę Karwan
• Wojciecha Kurcjusza
• Julię Mikę
• Jagodę Pawlik
• Katarzynę Polewany
• Filipa Rychcika
• Krzysztofa Stępnia
• Paulinę Talarską
oraz
• Paulinę Lendę-Kozub i Piotra Kozuba, których zaproszono do udziału w finałowej odsłonie Konkursu (z pominięciem II etapu).


ZAPROSZENIA DO PRZESŁUCHAŃ NA ŻYWO

Dokonało się! Prawie! Poziom tegorocznych eliminacji zaskoczył nawet samo jury. Zarówno liczba zgłoszeń, jak ich jakość była zatrważająco wysoka. W związku z tym, do kolejnych przesłuchań na żywo zaproszeni zostali:

• Małgorzata Chruściel
• Monika Daukszo
• Małgorzata Gradkowska
• Martyna Guzy
• Magdalena Janicka
• Martyna Jelita
• Berenika Karwan
• Paulina Kozub-Lenda
• Weronika Krystek
• Wojciech Kurcjusz
• Wioleta Markowska
• Marzena Matyla
• Maja Mędrek
• Julia Mika
• Joanna Mizgier
• Przemysław Niedzielski
• Jagoda Pawlik
• Agnieszka Podubny
• Katarzyna Polewany
• Filip Rychcik
• Krzysztof Stępień
• Paulina Talarska
• Anna Urbanowicz
• Zuza Wiśniewska

Osoby które znajdą swoje nazwisko na powyższej liście – prosimy o czujne sprawdzanie skrzynki mailowej (łącznie z wszystkimi zakładkami typu spam), tam znajdą dalsze wskazówki co do dalszych planów festiwalowych. Wszystkim którzy nie przeszli w tym roku sita eliminacji chcemy jasno powiedzieć: to był naprawdę bardzo trudny wybór i prosimy was, nie zapomnijcie o nas w przyszłym roku.

Dalsze wyroki wkrótce!


ETAPY KONKURSU

• I ETAP – przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń od uczestników oraz eliminacje do II i III etapu Konkursu; Na wasze zgłoszenia czekamy do 23 maja 2021 roku, szczegóły co do procedur znajdziecie w REGULAMINIE.
• II ETAP – warsztaty wokalne dla uczestników zakwalifikowanych po eliminacjach do dalszych etapów (sierpień 2021 roku) oraz ewentualnie udział w innych koncertach wskazanych przez Organizatora.
• III ETAP – koncerty finałowe i galowe (październik 2021 roku) oraz ewentualne koncerty dodatkowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział amatorzy i zawodowcy, soliści lub zespoły wokalne – pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

• we właściwych terminach, zgodnie z REGULAMINEM, skutecznie zgłoszą udział w konkursie,
• w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie ukończyli 16. rok życia,
• uiszczą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 23 maja 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania video oraz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

• przyjęcia przez organizatora prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA,
• spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów REGULAMINU,
• zaksięgowania na koncie organizatora opłaty wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych określone zostały w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w REGULAMINIE.

Uczestnicy powinni na cele konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość.


WAŻNE DOKUMENTY:

pobierz regulamin konkursu
pobierz kartę zgłoszeniową


Organizatorzy Festiwalu:

Partnerzy Festiwalu:

Patron medialny: