PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ

„Między nami po ulicy, pojedynczo i grupkami, snują się okularnicy z maseczkami…” – być może tak zaczynałaby się jedna z najsłynniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, gdyby przyszło jej napisać tekst OKULARNIKÓW w 2021 roku, w realiach zwanych powszechnie pandemicznymi. W jej utworach można by zresztą znaleźć znacznie więcej fragmentów idealnie nadających się do podsumowania okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować, i takich, które mogą przynieść pociechę w trudnych czasach. Warto poszperać, posłuchać, poczytać – warto też pośpiewać…

Zwłaszcza że, niezależnie od warunków, w których przyszło nam funkcjonować, od obostrzeń, parujących okularów i nieposłusznych maseczek, obiecujemy Wam jedno: 24. edycja Festiwalu PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ odbędzie się. I już dziś zapraszamy Was do udziału!

Wystarczy wybrać 2 utwory z bogatego dorobku poetki, nagrać własną interpretację i przysłać ją wraz z niezbędnymi dokumentami oraz opłatą wpisową. Jedyne ryzyko to możliwość zatopienia się w obfitej twórczości Osieckiej – w piosenkach, wierszach, powieściach, felietonach, listach czy pamiętnikach – na amen, co może spowodować przegapienie któregoś z festiwalowych terminów. Zalecamy więc ostrożną eksplorację – i zachęcamy do zgłoszeń. W końcu talentu nie warto trzymać w izolacji!


LAUREACI I ETAPU

Jury I etapu Konkursu w składzie: Piotr Kruszczyński, Jacek Piskorz, Maria Rybarczyk, Jerzy Satanowski po wysłuchaniu w dniu 14 czerwca 2021 roku wyłonionych w ramach eliminacji on-line wykonawców, postanowiło zakwalifikować do dalszej rywalizacji:

• Martynę Guzy
• Martynę Jelitę
• Berenikę Karwan
• Wojciecha Kurcjusza
• Julię Mikę
• Jagodę Pawlik
• Katarzynę Polewany
• Filipa Rychcika
• Krzysztofa Stępnia
• Paulinę Talarską
oraz
• Paulinę Lendę-Kozub i Piotra Kozuba, których zaproszono do udziału w finałowej odsłonie Konkursu (z pominięciem II etapu).


ZAPROSZENIA DO PRZESŁUCHAŃ NA ŻYWO

Dokonało się! Prawie! Poziom tegorocznych eliminacji zaskoczył nawet samo jury. Zarówno liczba zgłoszeń, jak ich jakość była zatrważająco wysoka. W związku z tym, do kolejnych przesłuchań na żywo zaproszeni zostali:

• Małgorzata Chruściel
• Monika Daukszo
• Małgorzata Gradkowska
• Martyna Guzy
• Magdalena Janicka
• Martyna Jelita
• Berenika Karwan
• Paulina Kozub-Lenda
• Weronika Krystek
• Wojciech Kurcjusz
• Wioleta Markowska
• Marzena Matyla
• Maja Mędrek
• Julia Mika
• Joanna Mizgier
• Przemysław Niedzielski
• Jagoda Pawlik
• Agnieszka Podubny
• Katarzyna Polewany
• Filip Rychcik
• Krzysztof Stępień
• Paulina Talarska
• Anna Urbanowicz
• Zuza Wiśniewska

Osoby które znajdą swoje nazwisko na powyższej liście – prosimy o czujne sprawdzanie skrzynki mailowej (łącznie z wszystkimi zakładkami typu spam), tam znajdą dalsze wskazówki co do dalszych planów festiwalowych. Wszystkim którzy nie przeszli w tym roku sita eliminacji chcemy jasno powiedzieć: to był naprawdę bardzo trudny wybór i prosimy was, nie zapomnijcie o nas w przyszłym roku.

Dalsze wyroki wkrótce!


ETAPY KONKURSU

• I ETAP – przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń od uczestników oraz eliminacje do II i III etapu Konkursu; Na wasze zgłoszenia czekamy do 23 maja 2021 roku, szczegóły co do procedur znajdziecie w REGULAMINIE.
• II ETAP – warsztaty wokalne dla uczestników zakwalifikowanych po eliminacjach do dalszych etapów (sierpień 2021 roku) oraz ewentualnie udział w innych koncertach wskazanych przez Organizatora.
• III ETAP – koncerty finałowe i galowe (październik 2021 roku) oraz ewentualne koncerty dodatkowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział amatorzy i zawodowcy, soliści lub zespoły wokalne – pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

• we właściwych terminach, zgodnie z REGULAMINEM, skutecznie zgłoszą udział w konkursie,
• w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie ukończyli 16. rok życia,
• uiszczą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 23 maja 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania video oraz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

• przyjęcia przez organizatora prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA,
• spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów REGULAMINU,
• zaksięgowania na koncie organizatora opłaty wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych określone zostały w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w REGULAMINIE.

Uczestnicy powinni na cele konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość.


WAŻNE DOKUMENTY:

pobierz regulamin konkursu
pobierz kartę zgłoszeniową


Organizatorzy Festiwalu:

Partnerzy Festiwalu: