Zespół artystyczny

Justyna Pawlicka-Hamade

Współpracuje w Teatrem Nowym w Poznaniu od 2013 roku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (filia we Wrocławiu, 2004).

Aktualne role:

Amelia, córka Bernardy
DOM BERNARDY ALBA Federico Garcia Lorki
reż. Magdalena Miklasz