Wiadomości

NIE LEKCEWAŻYMY PRAW AUTORSKICH

W związku z artykułem Stefana Drajewskiego Bardzo Wielka Improwizacja szkalującym dobre imię Teatru Nowego w Poznaniu, jego dyrekcji oraz aktorów, opublikowanym w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 11.07.2014r. i w pozostałych dziennikach lokalnych grupy Polskapresse oraz w internecie, wyjaśniamy:

1. Teatr Nowy w Poznaniu nie lekceważy praw autorskich i podjął stosowne starania o zgodę na wykorzystanie fragmentu filmu Lawa z udziałem Gustawa Holoubka w spektaklu Dziady. Skierowani przez ZAiKS do producenta filmu uzyskaliśmy jego zgodę wraz z propozycją umowy licencyjnej, z której producent filmu nagle wycofał się na skutek interwencji wdowy – pani Magdaleny Zawadzkiej. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo z zapytaniem o prawne powody tej decyzji.

2. Decyzja o umieszczeniu w spektaklu fragmentu filmu Lawa obejmującego Wielką Improwizację w interpretacji Gustawa Holoubka nie ma nic wspólnego z serialem z lekceważeniem imienia i dorobku aktora, jak sugeruje Magdalena Zawadzka. Intencją reżysera spektaklu było przypomnienie znakomitej interpretacji i złożenie artystycznego hołdu. Głos Gustawa Holoubka rozbrzmiewający z głośników stanowił integralną część spektaklu, był cytatem nie podlegającym żadnym zabiegom zmierzającym do zdewaluowania jego wartości. W licznych recenzjach podkreślano celowość i głęboki sens artystycznego gestu reżysera wobec teatralnej tradycji.

3. Obecnie w spektaklu prezentowane jest nagranie Wielkiej Improwizacji w wykonaniu innego aktora wybranego przez reżysera. Nazywanie parodią tej wersji wykonawczej jest obraźliwe dla wykonawcy i stanowi jedynie nieuzasadnioną interpretację autora artykułu.

4. Pragniemy zaprotestować przeciwko głęboko krzywdzącej jednego z aktorów Teatru Nowego, zacytowanej w artykule, wypowiedzi Magdaleny Zawadzkiej: aktorowi grającemu główną rolę, radzę nauczyć się tekstu na pamięć i spróbować go zagrać. Porada, jakiej udziela Magdalena Zawadzka brzmi w ustach aktorki co najmniej niepoważnie. Wszak decyzja, który tekst ma powiedzieć aktor nie należy do niego, lecz do reżysera. To bardzo krzywdzący i niesprawiedliwy, a w wypowiedzi aktorki wyjątkowo niestosowny atak na kolegę, który znakomicie zagrał rolę w takim kształcie, w jakim mu ją powierzono.

5. Ubolewamy nad tym, że istotny fragment dorobku artystycznego Gustawa Holoubka – interpretacja Wielkiej Improwizacji, która narodziła się na teatralnych deskach niemal 50 lat temu – nie może być przekazywany młodszym pokoleniom teatralnych widzów w spektaklu, który otrzymał Grand Prix Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” 2014, został zaliczony w poczet najważniejszych spektakli 25-lecia wolnej Polski, może poszczycić się zaproszeniami na najbardziej prestiżowe festiwale, a przede wszystkim – obok znakomitych recenzji – jest owacyjnie przyjmowany przez widzów. Opinia Stefana Drajewskiego pozostaje – jak dotąd – wyjątkiem.

Piotr Kruszczyński – dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu
Katarzyna Migdałowska – kierownik literacki Teatru Nowego w Poznaniu