WRPO

4.4.2 – WYDARZENIA KULTURALNE


PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ SZEŚCIU PREMIER W TEATRZE NOWYM W POZNANIU – JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH SCEN TEATRALNYCH W POLSCE ORAZ ICH PREZENTACJA W WYBRANYCH GOK-ACH W REGIONIE.

Opis:

Celem projektu jest realizacja sześciu nowych spektakli oraz ich prezentacja w wybranych Gminnych Ośrodkach Kultury w regionie. Realizacja sześciu premier wzbogaci ofertę kulturalną przeznaczoną dla widzów z regionu oraz licznie odwiedzających Teatr Nowy turystów z całego świata. Wartość projektu: 1.357.869,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 410.650 PLN

4.4.1 – INWESTYCJE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

MODERNIZACJA WIDOWNI DUŻEJ SCENY OBEJMUJĄCA WYMIANĘ FOTELI, WYKŁADZIN ORAZ PRZEBUDOWĘ KABINY ELEKTROAKUSTYCZNEJ.

Opis:

Przedmiotem projektu jest modernizacja widowni Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu. W ramach projektu wymienione zostaną fotele dla widzów, wykładzina na powierzchni obejmującej całą widownię oraz zmodernizowana zostanie kabina elektroakustyczna. Modernizacja widowni latem 2016 roku jest niezbędna dla dalszej eksploatacji Dużej Sceny Teatru Nowego. Wymiana foteli wymusi również wymianę całej wykładziny na widowni Dużej Sceny. Modernizacja kabiny elektroakustycznej wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnych wymogów realizacji przedstawień teatralnych. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu znacząco podniesie komfort oglądania spektakli w Teatrze.

Wartość projektu: 765.759 PLN

Wkład UE: 498.054,63 PLN