NAUCZYCIELE W NOWYM

Obcowanie ze sztuką – nie tylko teatralną – stanowi istotny składnik każdego szczebla edukacji. Jak jednak rozmawiać o teatrze? W jaki sposób omawiać na lekcjach – nie tylko języka polskiego – obejrzane z uczniami spektakle? Jak zachęcać młodzież do częstszych wizyt na widowni i do krytycznego spojrzenia na scenę? Teatr Nowy w Poznaniu zaprasza nauczycieli na cykl zajęć i spotkań, które pozwolą uzyskać odpowiedzi na te pytania, dostarczą odpowiednich narzędzi do pracy i zainspirują do nieco innego spojrzenia – nie tylko na szkolne lektury. Większość zajęć prowadzimy w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

BLIŻEJ SŁOWA, BLIŻEJ TEATRU… KONFERENCJE TEATRU NOWEGO I OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU
KURSY DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
TO JEST TEATR! ROZMOWY PO SPEKTAKLU
WIDZ_ionerzy