ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

17 stycznia 2024

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 (pdf | 44 KB)


Roztrzygnięte lub unieważnione przetargi, archiwalne informacje:

15 listopada 2023

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 (pdf | 46 KB)

15 lutego 2023

Informacja o wyborze oferty dotyczącej stworzenia audiodeskrypcji do 10 spektakli teatralnych (785 KB | pdf)

25 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe w sprawie stworzenia audiodeskrypcji do 10 spektakli teatralnych (7.8 MB | pdf)

18 stycznia 2023

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 (pdf | 44 KB)

4 stycznia 2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn.: „Ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 5 oraz Krasińskiego 8A” (pdf | 66 KB)

27 grudnia 2022

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie stworzenia audiodeskrypcji do 10 spektakli teatralnych, w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego „Teatr Nowy dostępny da wszystkich”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z projektem „Kultura bez barier”. (pdf | 42 KB)

23 grudnia 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:„Ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 5 oraz Krasińskiego 8A” (pdf | 89,2 KB)

22 grudnia 2022

Informacja z otwarcia ofert : postępowania o udzielenie zamówienia, pn.: „Ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 5 oraz Krasińskiego 8A” (pdf | 82 KB)

14 grudnia 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (pdf | 44 KB)

14 grudnia 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE TEATRU NOWEGO IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 5 ORAZ KRASIŃSKIEGO 8A

ogłoszenie o postępowaniu (108 KB | pdf)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (298 KB | pdf)
załączniki (2,6 MB | zip)
zawiadomienie o zapytaniach do SWZ, udzielonych odpowiedziach oraz modyfikacja SWZ (108 KB | pdf)


12 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe w sprawie stworzenia audiodeskrypcji do 10 spektakli teatralnych (51 KB | pdf)

25 listopada 2022

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ (pdf | 46 KB)

17 listopada 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (pdf | 43 KB)

17 listopada 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ogłoszenie o postępowaniu (pdf | 110 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf | 245 KB)
załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zip | 3 MB)


10 października 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostosowania dostępności części budynku Teatru Nowego – foyer Dużej Sceny dla osób z niepełnosprawnościami. (46 KB | pdf)

20 stycznia 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (wersja nr 3) (pdf | 43 KB)

19 stycznia 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (wersja nr 2) (pdf | 42 KB)

13 stycznia 2022

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (pdf | 42 KB)

6 września 2021

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ZAKUP WYPOSAŻENIA DUŻEJ SCENY
ogłoszenie o wyniku postępowania (pdf | 66 KB)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf | 74 KB)
Informacja o otwarciu ofert (pdf | 79 KB)
ogłoszenie o zamówieniu (pdf | 135 KB)
specyfikacja warunków zamówienia (pdf | 231 KB)
załączniki (zip | 2,4 MB)

13 lipca 2021

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan udzielania zamówień publicznych w 2021 roku (pdf | 37 KB)

23 października 2020

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE CENOWE, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej.
– jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)
– informacja o wyborze oferty (pdf)

31 marca 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup cyfrowego systemu interkomowego
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf | 133 KB)
informacja o wyniku postępowania (pdf | 76 KB)
informacja o otwarciu ofert (pdf | 84 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tekst jednolity po zmianach | pdf | 229 KB)
informacja o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pdf | 60 KB)
informacja o zmianie danych administracyjnych (pdf | 59 KB)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf | 90 KB)
jednolity tekst ogłoszenia o zamówieniu (pdf | 293 KB)
dane administracyjne (doc | 38 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf | 239 KB)
załączniki (zip | 335 KB)

17 stycznia 2020

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan udzielania zamówień publicznych w 2020 roku (pdf | 39 KB).

24 lipca 2019

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY pod nazwą: „Dostawa oraz montaż systemu komunikacji wewnętrznej – interkomu”.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf | 157 KB)
informacja o wyniku postępowania (pdf | 48 KB)
informacja o otwarciu kopert (pdf | 49 KB)
ogłoszenie o zamówieniu (pdf | 250 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf | 1.1 MB)
załączniki (doc/zip | 249 KB)

3 lipca 2019

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY pod nazwą: „Dostawa oraz montaż systemu komunikacji wewnętrznej – interkomu”.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf | 54 KB)
informacja o otwarciu kopert (pdf | 48 KB)
ogłoszenie o zamówieniu (pdf | 1.4 MB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf | 223 KB)
– aktualizacja z 10 lipca 2019: odpowiedzi na zapytanie dotyczące SIWZ (doc | 46 KB)
załączniki (doc/zip | 250 KB)

1 lipca 2019

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza zaktualizowany plan udzielania zamówień publicznych w 2019 roku (pdf | 55 KB).

11 lutego 2019

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan udzielania zamówień publicznych w 2019 roku (pdf | 284 KB).

9 października 2018

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE CENOWE, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)
informacja o wyborze oferty z 26 października 2018 roku (pdf)

17 listopada 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE CENOWE, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)
informacja o wyborze oferty z 22 listopada 2017 roku (pdf)

23 czerwca 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY pod nazwą: „Dostawa oraz montaż systemu nagłośnieniowego”.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zawiadomienie o wyniku postępowania (pdf)
Informacja o otwarciu ofert (pdf)
Zapytanie dotyczące SIWZ wraz z odpowiedzią z dnia 28 czerwca 2017 (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)
Załączniki (zip)

11 maja 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące wynajmu sprzętu multimedialnego na potrzeby spektaklu pt. IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA w reżyserii Magdaleny Miklasz.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)

17 marca 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące zakupu reflektora na potrzeby spektaklu pt. BĘDZIE PANI ZADOWOLONA, CZYLI RZECZ O OSTATNIM WESELU WE WSI KAMYK w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)

14 lutego 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące zakupu tekstyliów na potrzeby scenografii do spektaklu pt. NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO SWOJE w reżyserii Piotra Trojana.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)

16 stycznia 2017

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza plan udzielania zamówień publicznych w 2017 roku.

22 grudnia 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące dostawy reflektorów scenicznych wraz z wyposażeniem do spektaklu pt. POROZMAWIAJMY O KOBIETACH w reż. Rafała Sabary.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)

8 grudnia 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące zakupu tekstyliów na potrzeby scenografii do spektaklu pt. MOSDORF. REKONSTRUKCJA w reżyserii Beniamina M. Bukowskiego.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)

22 listopada 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące produkcji scenografii do spektaklu pt. MOSDORF w reż. Beniamina Bukowskiego w zakresie konstrukcji aluminiowej.
jednolity tekst zapytania ofertowego (pdf)
rysunek poglądowy (pdf)

21 listopada 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE CENOWE, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej.
jednolity tekst zapytania cenowego (pdf)
informacja o wyborze oferty (pdf)

18 listopada 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące transportu ciężarowego miejskiego i pozamiejskiego dekoracji, elementów scenografii oraz innych materiałów ponadgabarytowych na potrzeby Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
jednolity tekst zapytania ofertowego (docx)
załącznik nr 1 (doc)
załącznik nr 2 (doc)
załączniki nr 3 i 4 (docx)
wzór umowy o współpracy (docx)
AKTUALIZACJA (26 listopada 2016):
informacja dotycząca otwarcia ofert i wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego transportu ciężarowego miejskiego i pozamiejskiego dekoracji, elementów scenografii oraz innych materiałów ponadgabarytowych na potrzeby Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. (pdf)

1 września 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące kampanii OOH do premier spektakli w sezonie teatralnym 2016/2017 w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej województwa wielkopolskiego poprzez realizację sześciu premier w Teatrze Nowym w Poznaniu – jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce oraz ich prezentacja w wybranych GOK-ach w regionie”.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
pełen tekst zapytania ofertowego (pdf)
wzór umowy o współpracy (docx)
załącznik nr 1 | formularz ofertowy (doc)
załączniki 2 i 3 | oświadczenia (doc)

AKTUALIZACJA (6 września 2016):
Informujemy, że wprowadzono ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, dotyczącego kampanii OOH do premier spektakli w sezonie teatralnym 2016/2017 w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej województwa wielkopolskiego poprzez realizację sześciu premier w Teatrze Nowym w Poznaniu – jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce oraz ich prezentacja w wybranych GOK-ach w regionie”.
ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego (pdf)
zapytanie ofertowe/tekst ujednolicony (pdf)
AKTUALIZACJA (9 września 2016):

wyjaśnienie do zapytania ofertowego (pdf)


16 czerwca 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY oznaczony nazwą: „Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych”.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz pdf)
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (pobierz pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz doc)
AKTUALIZACJA (17 czerwca 2016):
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu informuje o aktualizacjach dotyczących PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO oznaczonego nazwą: „Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (pobierz pdf)
Informacja o aktualizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz doc)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach (pobierz doc)

24 maja 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY oznaczony nazwą: „Dostawa i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego
 oraz wykonanie niezbędnych prac”.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pobierz pdf)
Zawiadomienie o wyniku postępowania (pobierz pdf)
Informacja dotycząca otwarcia kopert (pobierz pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz docx)
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 25 maja 2016 (pobierz pdf)
Katalog specyfikacji i projekty wykonawcze (pobierz zip)

5 maja 2016
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY oznaczony nazwą: „Dostawa i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego
 oraz wykonanie niezbędnych prac”
Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz docx)
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1 i 2 (pobierz pdf)
Katalog specyfikacji i projekty wykonawcze (pobierz zip)
Aktualizacja (20 maja 2016): przetarg został unieważniony. Zobacz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.