ARCHIWUM EDUKACYJNE

FEMINA PROJEKT

Fundacja „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet, stworzona przez Karolinę Bloch i Karolinę Stróżyńską–Matuszewską, działa we Wronkach i sąsiadujących z nimi gminach, skupiając się na wieloaspektowej aktywizacji kobiet oraz osób starszych, a także wspieraniem czytelnictwa oraz twórczości ludowej. W sezonie 2015/2016 w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu przy projekcie TRZECI WYMIAR TEATRU dla liczącego obecnie 207 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach odbędą się wykłady o historii teatru, uczestnicy zyskają również możliwość zajrzenia za kulisy teatru podczas wycieczki oraz wzięcia udziału w warsztatach teatralnych. Inauguracyjne zajęcia – wykład dramaturga, Michała Pabiana, zatytułowany ZNAK, CZYLI JAK OZNACZYĆ TRUDNĄ HISTORIĘ TEATRU – odbyły się 23 września 2015 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących współpracy udziela koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku – tel. 502 098 698.

Zobacz więcej:

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach


FUNDACJA APJA

Utworzona w 2012 roku Fundacja APJA prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób starszych, zajmuje się również realizacją projektów kulturalnych, w tym kolejnych edycji projektu OTWARTY ŚWIAT obejmującego m.in. zajęcia z arteterapii. W ramach współpracy z Teatrem Nowym Fundacja planuje przeprowadzenie cyklu zajęć teatralnych dla uczniów z niepełnosprawnościami z poznańskiej szkoły „Zawsze Razem”. W pracach fundacji aktywnie uczestniczy aktor Teatru Nowego – JANUSZ ANDRZEJEWSKI.

Zobacz więcej:

podsumowanie projektu OTWARTY ŚWIAT 2014
foto z warsztatów w Czerwonaku
foto z warsztatów w Luboniu
foto z warsztatów w Puszczykowie


FUTURE VOICE SYSTEM

W roku 2015 Teatr Nowy w Poznaniu we współpracy z Future Voice System sp. z o.o. zrealizował projekt „Kulturalny Poznań bez barier 2”. Na początku sezonu – 9 i 10 września 2015 roku – w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty edukacyjno-kulturalne na temat obsługi widzów z niepełnosprawnością i udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom niewidomym oraz niesłyszącym. W ramach projektu odbył się również „spektakl bez barier”, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (audiodeskrypcja, napisy oraz tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna). Projekt „Kulturalny Poznań bez barier 2” dofinansowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz więcej:

Fundacja Kultury bez Barier
zdjęcia z warsztatów w ramach projektu „Kulturalny Poznań bez barier 2”


HUSHKIDS

Dzieci w teatrze mogą być nie tylko widzami. Założona w 2014 roku grupa taneczna HushKids, złożona z 11 scenicznych osobowości w wieku do 13 lat, zaprasza na ato.MY – pierwszy tego typu spektakl ruchowy tworzony przez dzieci – dla dzieci i dorosłych! Na gościnnych deskach Teatru Nowego w Poznaniu powstała w tym sezonie opowieść o marzeniach, wierze w siebie i chęci pokonywania własnych słabości. No i o dzieciach będących – jak tytułowe atomy – mikrocząsteczkami poruszającymi się w makroświecie dorosłych. Premiera spektaklu odbyła się 24 marca 2016 roku.
Celem projektu było stworzenie spektaklu w oparciu o system działań edukacyjnych, które poszerzają wyobraźnię i umiejętność twórczego myślenia, oswojenie dzieci z różnymi technikami tanecznymi, warsztatem aktorskim i tajemniczym światem teatru. Pomysłodawcami spektaklu są: Marcin Stan (opiekun i choreograf grupy HushKids) oraz MARTYNA ZAREMBA (aktorka Teatru Nowego).

Zobacz więcej:

strona spektaklu
zapowiedź video spektaklu
reportaż w Radio Merkury


LOŻA PATRONÓW

Loża Patronów Teatru jest stowarzyszeniem zajmującym się upowszechnianiem i wspieraniem sztuki teatralnej, promowaniem twórców – ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych z Wielkopolską, wyróżnianiem najwybitniejszych osiągnięć artystycznych, a także współpracą z innymi organizacjami, które podejmują podobne działania oraz administracją publiczną i mediami. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Członkowie Loży spotykali się w Teatrze Nowym m.in. na premierach, dając w ten sposób wyraz swoim artystycznym zamiłowaniom i aktywnie udzielając wsparcia zespołowi. Loża wspierała też Teatr Nowy organizacyjnie, towarzyszyła jego pracownikom przy okazji wszystkich rocznic oraz świąt, nagradzała kwiatami i upominkami aktorów obchodzących jubileusze pracy na scenie. Duże znaczenie dla Teatru miało wsparcie finansowe przekazywane corocznie w postaci dotacji z funduszy Stowarzyszenia, a także coroczna uroczystość wręczenia „Srebrnej Maski” – nagrody dla najlepszego aktora ostatniego sezonu, którą Loża przyznaje od 1994 roku.

Zobacz więcej:

lista laureatów „Srebrnej Maski”


NOWY CZYTA DZIECIOM

Comiesięczne spotkania z literaturą NOWY CZYTA DZIECIOM szybko stały się jedną z najbardziej wyczekiwanych przez widzów imprez – wejściówki na kolejne czytanki znikały z kasy w ciągu kilku godzin. W ramach cyklu prezentowaliśmy zarówno literaturę najnowszą jak i klasykę. W czeluściach bibliotek pan Pchełka odnalazł książki, które – czytane oczywiście przez aktorów Teatru Nowego – przeniosły najmłodszych i ich opiekunów do Francji, Włoch, Finlandii, na wyspy Oceanii, do Indii czy Iraku. Rodzinne uczestnictwo w czytankach było przyczynkiem do międzypokoleniowego dialogu między dziećmi i dorosłymi i działaniem na rzecz wychowania kolejnych pokoleń widzów Teatru Nowego w Poznaniu.

Zobacz więcej:

archiwum wydarzeń w ramach cyklu NOWY CZYTA DZIECIOM


PROGRAM „PaT” – PROFILAKTYKA a TY

Na terenie kraju program PROFILAKTYKA A TY realizowany jest od 11 lat przez Gabinet Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT i przy wsparciu partnerów: MSWiA, MEN oraz MON w ramach rządowych programów RAZEM BEZPIECZNIEJ i BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. Program oparty jest na promowaniu idei profilaktyki rówieśniczej.

Młodzież uczestnicząca w programie tworzy aktywnie działający w obszarze profilaktyki zespół pasjonatów. Poprzez swoje zaangażowanie przekazuje rówieśnikom pozytywne i godne naśladowania wzorce zachowań.

Akcja obejmuje 7 obszarów aktywności:

• działanie (spotkania i szkolenia dla młodzieży, rodziców, liderów programu i nauczycieli)
• informację (promowanie wartościowych inicjatyw edukacyjno-profilaktycznych)
• edukację (ewaluacja i naukowe opracowanie wniosków płynących z realizacji programu)
• certyfikowanie najciekawszych projektów profilaktyczno-artystycznych w całej Polsce
• akcję „Przystanek PaT” (coroczne, ogólnopolskie spotkanie społeczności PaT z całego kraju promującej modę na życie wolne od uzależnień)
• PaH czyli „Profilaktyka a Harcerstwo”
• PaTosferę (kilkugodzinne akcje promujące ideę życia wolnego od uzależnień w lokalnych społecznościach)

W Teatrze Nowym w Poznaniu odbywają się spotkania i pokazy teatralne młodzieży działającej w ramach programu.

Adres strony, na której pozyskać można niezbędne informacje dotyczące programu: www.pat.policja.gov.pl

Zobacz więcej:

roczek poznańskiej grupy PaT oraz prowadzonych (pod czujnym okiem Michała Pabiana, dramaturga Teatru Nowego, oraz oraz innych pracowników Teatru Nowego w Poznaniu) warsztatów dla młodzieży (fotografie | zip)


STOWARZYSZENIE NA TAK

Trwająca od 2007 roku współpraca zaowocowała powstaniem grupy teatralnej „Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki”. Obecnie grupa składa się ze sprawnych fizycznie osób dorosłych z niewielkimi niepełnosprawnościami intelektualnymi, będących podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przylesie”. Członkowie grupy spotykają się na cotygodniowych próbach, przygotowując spektakle, prezentowane później oficjalnie na Dużej Scenie Teatru Nowego. Licznie uczestnicząca w tych wydarzeniach publiczność mogła już obejrzeć m.in. JAK U SZEKSPIRA na motywach dramatu ROMEO I JULIA, BOLERO, PRZYLESIE WESTERN STORY, LOKOMOTYWĘ MARZEŃ czy DOM WARIATÓW.

Do 2013 roku opiekunem i przyjacielem grupy był WOJCIECH DENEKA; w roku 2014 konsultacjami aktorskimi zajmował się ANDRZEJ LAJBOREK. Osobą odpowiedzialną za kształt teatralnych przedsięwzięć z ramienia WTZ „Przylesie” jest Hanna Rynowiecka.

Zobacz więcej:

fotografie z próby plenerowej DOMU WARIATÓW


TEATR Z KLASĄ

TEATR Z KLASĄ to kolejna inicjatywa Loża Patronów Teatru, tym razem realizowana we współpracy z Gminą Kostrzyn, Urzędem Miejskim w Kostrzynie oraz Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie, którego uczniowie z powodzeniem wzięli udział w zajęciach teatralnych, przygotowując pod opieką nauczycieli oraz aktorki Teatru Nowego w Poznaniu, MAŁGORZATY ŁODEJ-STACHOWIAK, własny spektakl: PĘTLA CZASU z wykorzystaniem tekstów Wisławy Szymborskiej i ks. Jana Twardowskiego. Premiera przedstawienia odbyła się 22 czerwca 2015 roku na Trzeciej Scenie.

Młodzi artyści ponownie zawładnęli Teatrem Nowym 9 maja 2016 roku. Uczniowie klasy IB Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzyniu wystawili spektakl KORONA według BALLADYNY Juliusza Słowackiego. Opiekunem artystycznym przedstawienia zrealizowanego w ramach projektu TEATR Z KLASĄ była MAŁGORZATA ŁODEJ-STACHOWIAK.

Na czerwiec 2016 roku zaplanowano kolejną młodzieżową premierę realizowaną przez Lożę Patronów Teatru , tym razem przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

Zobacz więcej:

informacje o projekcie
relacja fotograficzna ze spektaklu KORONA
relacja fotograficzna ze spektaklu PĘTLA CZASU


TE_ATRakcje 2

Projekt TE_ATRakcje powstał z myślą o najmłodszych poznaniakach. To do nich głównie adresowaliśmy cykl przedstawień o najwyższym poziomie artystycznym, których tematyka zawiera ważne treści społeczne. Każdej prezentacji teatralnej towarzyszyły warsztaty dla dzieci, rodziców lub nauczycieli (stąd połączenie słów „teatr” i „akcje”). Sukces pierwszej dwóch edycji projektu udowodnił, że sztuka dla dzieci wnosi nowe, ważne wartości do życia tak najmłodszych, jak i ich rodziców.

Do drugiej odsłony TE_ATRakcji zaprosiliśmy trzy spektakle.

W czerwcu 2015 roku mogli Państwo obejrzeć UROK TUWIMA w reżyserii Konrada Dworakowskiego i w muzycznej aranżacji Piotra Nazaruka – spektakl, który pozwalał na nowo zachwycić się uwielbianymi przez wszystkich czytelników wierszami Juliana Tuwima, zabawny, choć czasem także melancholijny, czerpiący z estetyki cyrku. Towarzyszące wydarzeniu warsztaty dla nauczycieli dotyczące pracy z z utworami poetyckimi, poprowadziła Justyna Czarnota z Instytutu Teatralnego w Warszawie.

W sezonie 2015/2016 czekały na Państwa jeszcze 2 przedstawienia. DREWNOSTUKI (Holtzklopfen) z Helios Theater z Hamm to kameralne widowisko dla najmłodszych zafascynowanych poznawaniem otaczającej rzeczywistości. Zaprosimy naszych małych widzów do świata stworzonego z drewna, wypełnionego zapachem trocin i rozbrzmiewającego stukami, pukami, trzaskami oraz szumami. Po spektaklu artyści wciągną wszystkich do wspólnej zabawy.

Ostatnia prezentacja – THE WOLF GAME ze znanego już naszym widzom Teatro Distinto z Valenzy – postawiła pytania o znaczenie negatywnych emocji w życiu każdego z nas oraz o granice ich wyrażania. Podobnie jak w KISH KUSHU (prezentowanym z sukcesem podczas pierwszej edycji TE_ATRakcji) temat był poważny, ale okraszony poczuciem humoru. Po każdym spektaklu odbyły się warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzicami, które poprowadziła Natalia Minge z Centrum Psychologiczno-Coachingowego Inspeerio.

Projekt TE_ATRakcje2 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ministerstwo

Kurator projektu: AGATA DRWIĘGA
Opieka organizacyjna: AGNIESZKA CHEŁKOWSKA-MADEJ
Partnerzy projektu:

aqlturkapl

dzieci_poznan_logo

logo_woj_wielko

logo_czasdzieci_jpg_300px


ZAKŁAD POPRAWCZY W POZNANIU

Na mocy porozumienia wychowankowie placówki mogą raz w miesiącu oglądać spektakle z repertuaru Teatru Nowego w ramach specjalnej oferty, kupując bilety w symbolicznej cenie. Przed lub po spektaklach organizowane są również spotkania edukacyjne.
W latach 2011–2015 niemal 350 młodych ludzi obejrzało ponad 30 spektakli.

Zobacz więcej:

podziękowania od dyrekcji Zakładu Poprawczego w Poznaniu