SCENY TEATRU NOWEGO W POZNANIU

SCENY TEATRU NOWEGO W POZNANIU

• DUŻA SCENA mieści się przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 5

• SCENA NOWA IM. SŁAWY KWAŚNIEWSKIEJ mieści się w zaułku K. Feldman (wejście od ulicy Z. Krasińskiego)

• TRZECIA SCENA mieści się w zaułku K. Feldman (wejście od ulicy Z. Krasińskiego)

Wszystkie sceny przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.