SZKOŁY W NOWYM

Szanowni Państwo,

najnowsze rozporządzenia likwidujące znaczną część obostrzeń pandemicznych pozwalają nam z nadzieją patrzeć w przyszłość i planować wznowienie działań edukacyjnych. Ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzanych aktualnie w Teatrze Nowym projektów oraz konieczność odpowiedniego przygotowania do ponownego otwarcia tej sfery aktywności teatralnej nie nastąpi to jednak od razu.

W związku z tym informujemy, że ZAPISY NA CZĘŚĆ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH URUCHOMIMY 28 MARCA, natomiast same zajęcia ZACZNIEMY PROWADZIĆ OD 20 KWIETNIA, czyli po Wielkanocy.

Na początek zaprosimy Państwa na:
– wycieczki po Teatrze,
– pokazy charakteryzacji,
– warsztaty z aktorami, inspicjentami i dramaturgiem,
– program RODZICE W NOWYM.

Pozostałe zajęcia edukacyjne zostaną wznowione w późniejszych terminach – będziemy o tym informować w odrębnych komunikatach.

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Teatrze Nowym!


Jeden z naszych priorytetów edukacyjnych stanowi współpraca z wielkopolskimi szkołami. Od kilku lat Teatr Nowy obejmuje więc swoim patronatem klasy teatralne znanych poznańskich i podpoznańskich szkół, realizując w nich specjalny program edukacyjny, w którego ramach opracowywane są autorskie spektakle teatralne.

Uczniowie poznają podstawy retoryki, ćwiczą dykcję oraz emisję głosu, biorą też udział w ćwiczeniach teatralnych prowadzonych metodą eksperymentu. Podczas cotygodniowych zajęć w siedzibie teatru poznają zasady jego funkcjonowania, oglądają przestrzenie niedostępne na co dzień widzom i stawiają pierwsze kroki jako adepci sztuki aktorskiej. Dwa razy w miesiącu doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów teatralnych z aktorami. Co jakiś czas uczniowie spotykają się też z ludźmi teatru na zajęciach przybliżających i objaśniających teatralną rzeczywistość. Finałem zajęć są coroczne dyplomatoria – pokazy, podczas których uczniowie prezentują efekty swojej kilkumiesięcznej pracy na scenach Teatru Nowego.

Pozostajemy również otwarci na inne formy współpracy ze szkołami.


Aktualne współprace:

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W POZNANIU – klasy patronackie

O szkole
• Aktorzy prowadzący aktualnie zajęcia: EDYTA ŁUKASZEWSKA, WALDEMAR SZCZEPANIAK
• Aktorzy prowadzący wcześniejsze kursy: DOROTA ABBE, SEBASTIAN GREK, MICHAŁ KOCUREK

Zobacz więcej:

fotografie z dyplomatorium klasy SEBASTIANA GREKA i MAGDALENY RUSAK (KAWAŁKI ŻEŃSKIE, MĘSKIE I NIJAKIE Stefanii Grodzieńskiej, 28 lutego 2017)
fotografie z dyplomatorium klasy patronackiej MICHAŁA KOCURKA (22 lutego 2016)
fotografie z pozostałych dyplomatoriów (fot. Maciej Dybul)
reportaż filmowy TVK Winogrady
dytyramb ku czci młodych aktorów


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBONIU

O szkole
• Aktor prowadzący aktualnie zajęcia: SEBASTIAN GREK


Szkoły, z którymi współpracowaliśmy w poprzednich sezonach:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU – klasy patronackie

O szkole
• Opieka aktorska: MAŁGORZATA ŁODEJ-STACHOWIAK, RADOSŁAW ELIS

Zobacz więcej:

program dyplomatorium klasy patronackiej MAŁGORZATY ŁODEJ-STACHOWIAK (25 kwietnia 2016)
fotografie z dyplomatorium klasy patronackiej RADOSŁAWA ELISA (29 lutego 2016)


GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE

Klasa 1d ze skórzewskiego gimnazjum z założenia funkcjonuje jako profil humanistyczno-informatyczny, jednak zainteresowania jej uczniów zdecydowanie wykraczają poza wyznaczone im systemem ramy i obejmują też… teatr. Młodzież aktywnie uczestniczy w szkolnych przedstawieniach, przygotowuje własne projekty, a w tym roku – w ramach nawiązanej z Teatrem Nowym współpracy – poznaje też świat profesjonalnego teatru od kulis, uczestnicząc w warsztatach, wykładach i pokazach charakteryzacji.

O szkole
• Opieka aktorska całoroczna: MARIUSZ ZANIEWSKI

Zobacz więcej:

podsumowanie współpracy szkoły z Teatrem Nowym w Poznaniu w sezonie 2016/2017
fotografie z pokazu charakteryzacji w Teatrze Nowym (pdf)


SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO W LUSOWIE

Lusowo

W ramach trwającej od kilku lat współpracy 23 czerwca 2015 roku na deskach Teatru Nowego w Poznaniu mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć spektakl TANIEC Z WILKIEM – ujętą w ramy zwierzęcego świata opowieść o przyjaźni, zaufaniu i o potędze dziecięcej ciekawości. Spektakl przygotowali uczniowie pod opieką reżyserską Michała Kokorzyckiego. Scenografią i kostiumami zajęła się Katarzyna Witaszek. Muzykę stworzył Bartosz Melosik.

O szkole

Zobacz więcej:

fotografie ze spektaklu TANIEC Z WILKIEM (pdf)