SZKOŁY W NOWYM

Jeden z naszych priorytetów edukacyjnych stanowi współpraca z wielkopolskimi szkołami. Od kilku lat Teatr Nowy obejmuje więc swoim patronatem klasy teatralne znanych poznańskich i podpoznańskich szkół, realizując w nich specjalny program edukacyjny, w którego ramach opracowywane są autorskie spektakle teatralne.

Uczniowie poznają podstawy retoryki, ćwiczą dykcję oraz emisję głosu, biorą też udział w ćwiczeniach teatralnych prowadzonych metodą eksperymentu. Podczas cotygodniowych zajęć w siedzibie teatru poznają zasady jego funkcjonowania, oglądają przestrzenie niedostępne na co dzień widzom i stawiają pierwsze kroki jako adepci sztuki aktorskiej. Dwa razy w miesiącu doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów teatralnych z aktorami. Co jakiś czas uczniowie spotykają się też z ludźmi teatru na zajęciach przybliżających i objaśniających teatralną rzeczywistość. Finałem zajęć są coroczne dyplomatoria – pokazy, podczas których uczniowie prezentują efekty swojej kilkumiesięcznej pracy na scenach Teatru Nowego.

Pozostajemy również otwarci na inne formy współpracy ze szkołami.


Aktualne współprace:

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W POZNANIU


Szkoły, z którymi współpracowaliśmy w poprzednich sezonach:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBONIU
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU
GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO W LUSOWIE