Wiadomości

MICKIEWICZ W RZESZOWIE

MICKIEWICZ W RZESZOWIE

Już wkrótce – 15 listopada – w stolicy Podkarpacia odbędą się 53. Rzeszowskie Spotkania Teatralne, organizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Będzie to zarazem pierwsza odsłona festiwalu po zmianie jego formuły, sygnalizowanej przez nazwę: Festiwal Nowego Teatru. W gronie spektakli konkursowych znalazły się poznańskie Dziady w reżyserii Radosława Rychcika.

Główny cel rzeszowskiego festiwalu w obecnym kształcie to prezentacja i promocja tych działań artystycznych, których istotą jest poszerzanie kategorii dramatyczności i teatralności, dokonujące się między innymi za sprawą nowych mediów. Program tegorocznej edycji budują z jednej strony spektakle wykorzystujące nowoczesne technologie cyfrowe w konstruowaniu rzeczywistości scenicznej bądź obnażające władzę filmowych obrazów i konwencji przedstawieniowych. Na drugim jego biegunie są rozmaite projekty artystyczne, które tematyzują swoją „graniczność”, lokując się na styku teatru i performansu/instalacji/koncertu/filmu. Ważnym nurtem uwidocznionym w repertuarze tegorocznej edycji będzie
też nowa dokumentalistyka teatralna, oparta na strategii re-enactmentu (akcie performatywnego powtórzenia). Jej specyficzną odmianą jest biografistyka sceniczna, która owocuje rozmaitymi fikcjami dokumentalnymi, mieszającymi swobodnie fikcję z realnością.

Dziesięć konkursowych spektakli z Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Wałbrzycha i Rzeszowa oceniać będzie jury złożone ze studentów i doktorantów uczelni artystycznych i kierunków uniwersyteckich zorientowanych na teatr, które przyzna nagrodę za najlepszy spektakl festiwalu oraz nagrodę dla osobowości artystycznej festiwalu. Pokazom konkursowym towarzyszyć będą liczne działania, których adresatem są głównie młodzi entuzjaści teatru: kinoteatr (filmowe realizacje młodego dramatu), czytania performatywne nowych sztuk, spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 21 listopada.

ZOBACZ WIĘCEJ: Festiwal Nowego Teatru