Wiadomości

DIALOGOWANIE – KONKURS DLA REŻYSERÓW

DIALOGOWANIE – KONKURS DLA REŻYSERÓW

Teatr Nowy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą DIALOGUJĄCĄ EKSPLIKACJĘ reżyserską.

Reguły są jasne i jest ich niewiele. Należy wybrać jeden spośród zaproponowanych tekstów: BABA–DZIWO Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej lub DOM KOBIET Zofii Nałkowskiej lub MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ Gabrieli Zapolskiej. Napisać eksplikację reżyserską (objętość do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

Ważne, by w opisie koncepcji pojawiło się szczególnie ważne dla nas zagadnienie, czyli tytułowe DIALOGOWANIE. Przez dialogowanie rozumiemy “intelektualne” wyjście poza ramy samego tekstu, czyli chociażby:

– oparcie interpretacji o nieoczywiste dla tekstu zaplecze literackie, filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne
– nawiązanie do wcześniejszych wystawień utworu i ich dekonstrukcja/rekonstrukcja
– nawiązanie do dzisiejszej problematyki, rzeczywistości współczesnej i konkretne i jasne opisanie w jaki sposób utwór koresponduje ze współczesnością
– dramaturgiczna zmiana formy podawczej (na przykład inscenizowanie przy użyciu środków teatru operowego, teatru pantomimy, performansu)

Co jeszcze należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Dołączyć kilka informacji o dotychczasowym doświadczeniu w teatrze.

Eksplikacje zgłaszać można drogą mailową na adres m.grzeskowiak@teatrnowy.pl od 31 października do 30 listopada 2015 roku, wpisując w tytule wiadomości – DIALOGUJĄCA EKSPLIKACJA.

Do 15 stycznia 2016 roku wyłonione zostaną 3 najciekawsze DIALOGUJĄCE EKSPLIKACJE, a ich autorzy zaproszeni zostaną do wyreżyserowania czytania performatywnego wybranego tekstu.

Podczas otwartych dla publiczności pokazów publiczność wybierze jedno z nich, które w sezonie 2016/2017 zrealizowane zostanie jako spektakl repertuarowy Teatru Nowego.

Szczegółowy regulamin konkursu ogłoszony zostanie w połowie września 2015 roku. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH z wyjątkiem studentów szkół teatralnych.

ZOBACZ WIĘCEJ: Regulamin konkursu na najlepszą DIALOGUJĄCĄ EKSPLIKACJĘ reżyserską.