Wiadomości

TEATR NOWY POSZUKUJE

TEATR NOWY POSZUKUJE

Dyrektor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko kierownicze w dziale produkcji i eksploatacji spektakli.

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
– współpraca z twórcami, przygotowanie i nadzór nad całością procesu produkcji spektakli od strony technicznej,
– nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji technicznej realizowanych spektakli,
– nadzór nad technicznym wykonaniem poszczególnych elementów scenograficznych,
– sporządzanie kosztorysów dotyczących produkcji przedstawień,
– organizacja, nadzór i planowanie czasu pracy podległych pracowników,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.

Niezbędne wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynierskie),
– duża wyobraźnia przestrzenna z umiejętnością czytania projektów technicznych;
– dobra znajomość zasad rysunku technicznego;
– dobra organizacja pracy i dokładność w realizacji zadań;
– wysoka kultura osobista i komunikatywność;
– odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
– umiejętność pracy w zespole;
– umiejętność kierowania zespołem ludzi;
– znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
– znajomość obsługi komputera MS Office: Excel, Word, Outlook;
– znajomość przepisów BHP i p.poż;
– komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Preferowane umiejętności dodatkowe:
– doświadczenie pracy w Teatrze
– obsługa programu AutoCad;
– znajomość materiałów oraz technologii stosowanych w rzemiosłach teatralnych;
– podstawowa znajomość rodzajów systemów oświetleniowych, nagłośnieniowych i zasad działania urządzeń scenicznych;
– znajomość „Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk”.

Wymagane Dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej aktywności zawodowej;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”
List motywacyjny i życiorys powinien byś opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2015 r. na adres: kadry@teatrnowy.pl, wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja do działu produkcji i eksploatacji spektakli lub osobiście w Dziale Kadr i Płac I piętro, pok. nr 4, ul. Dąbrowskiego 5 w Poznaniu.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na test sprawdzający wiedzę z zakresu, o którym mowa w ogłoszeniu, a następnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Z osobą, która przejdzie proces rekrutacji zawarta zostanie umowa na okres próbny. Możliwość zatrudnienia od stycznia 2016.
Teatr oferuje pracę w stabilnej organizacji, w gonie osób tworzących profesjonalny zespół specjalistów. Pracownik zostanie zatrudniony w oparciu o zadaniowy system czasu pracy, najpierw na czas określony, by docelowo zawrzeć z pożądanym pracownikiem umowę na czas nieokreślony.