Wiadomości

TEATR NOWY POSZUKUJE

TEATR NOWY POSZUKUJE

Dyrektor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Płac.

Do podstawowych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
– prowadzenie rachuby płac,
– prowadzenie ewidencji związanych z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych,
– obliczanie i przygotowywanie do wypłaty należności wynikających ze stosunku pracy, prac zleconych, umów o dzieło i inne,
– prowadzenie kart wynagrodzeń i dokumentacji płacowej pracowników,
– sporządzanie dokumentu RP7;
– prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rozliczeń podatkowych rocznych od wysokości dochodów tak pracowników jak i zatrudnionych na umowie zleceniu (PIT 11, PIT 40, PIT 4R),
– prowadzenie korespondencji z komornikami oraz dokonywanie potrąceń na wynagrodzeniach pracowników w oparciu o odpowiednie dokumenty,
– sprawozdawczość z zakresu GUS,
– obsługa systemu PŁATNIK,
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracownikom.

Niezbędne wymagania:
– min. 2 lata doświadczenia w dziale płac,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
– bardzo dobra znajomość systemu Płatnik,
– praktyczna wiedza z zakresu przepisów dotyczących wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników,
– znajomość przepisów ZUS oraz prawa podatkowego,
– mile widziana znajomość języka angielskiego,
– samodzielność, systematyczność, dobra organizacja pracy, samodyscyplina
– komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
– umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane Dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej aktywności zawodowej;
2. List motywacyjny;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”
List motywacyjny i życiorys powinien byś opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2016r. na adres: kadry@teatrnowy.pl, wpisując w temacie wiadomości: rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. Płac lub osobiście w Dziale Kadr i Płac I piętro, pok. nr 4, ul. Dąbrowskiego 5 w Poznaniu.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na test sprawdzający wiedzę z zakresu, o którym mowa w ogłoszeniu, a następnie na rozmowę kwalifikacyjną.
Z osobą, która przejdzie proces rekrutacji zawarta zostanie umowa na okres próbny. Teatr oferuje pracę w stabilnej organizacji, w gronie osób tworzących profesjonalny zespół specjalistów.