Wiadomości

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko referent ds. organizacji widowni.

Od kandydata oczekujemy:

• doświadczenia w pracy związanego z obsługą klienta
• co najmniej średniego wykształcenia
• dyspozycyjności i odpowiedzialności
• łatwości w nawiązywania kontaktów
• umiejętności pracy w zespole
• dobrej organizacji pracy
• umiejętności podejmowania decyzji
• zaangażowania i inicjatywy

Do zadań Referenta ds. organizacji widowni należeć będzie:

• zapewnienie frekwencji i korzystnej eksploatacji wszystkich form działalności artystycznej Teatru
• sprzedaż biletów – prowadzenie różnych form sprzedaży
• prowadzenie listy gości zapraszanych na imprezy, we współpracy z działem Promocji i Reklamy
• tworzenie i zarządzanie bazą danych klientów zbiorowych i indywidualnych
• przedstawianie widzom oferty Teatru poprzez:

• informację
• dystrybucję wydawnictw teatralnych, repertuarów, afiszy, zdjęć oraz innych materiałów reklamowych
• organizowanie pracy w zakresie obsługi widowni przedstawień własnych i imprez obcych
• utrzymywanie ścisłych kontaktów z placówkami oświatowo-naukowymi, we współpracy z Asystentem artystycznym ds. edukacji
• utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami, klubami i stowarzyszeniami
• kompleksowa obsługa spektakli teatralnych oraz wynajmu sal i imprez obcych 
w teatrze
• organizowanie konkursów i akcji promocyjnych we współpracy z Dziełem Promocji i Reklamy
• opracowywanie cenników na świadczone przez Teatr usługi
• poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów dla działalności Teatru
• przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów niezbędnych do realizowania zadań Działu
• sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z realizacji spektakli teatralnych
• dokonywanie terminowych rozliczeń ze sprzedaży biletów wstępu, programów 
i innych publikacji

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zgłaszanie się do 10 grudnia 2019 roku poprzez złożenie dokumentów aplikacyjnych na adres kadry@teatrnowy.pl lub osobiści w siedzibie Teatru przy ul. J.H. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, co jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie informujemy że, Administratorem danych osobowych jest Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (60-838), ul. J.H. Dąbrowskiego 5; Przysługują Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: abi@teatrnowy.pl. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan swoją zgodę na udział w procesie rekrutacji.