Wiadomości

KULTURA BEZ BARIER – TAKŻE W NOWYM

KULTURA BEZ BARIER – TAKŻE W NOWYM

Z dumą informujemy, że Teatr Nowy w Poznaniu jest jedną z instytucji, które biorą dział w programie KULTURA BEZ BARIER – finansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie, którego główny cel stanowi poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchych i słabo słyszących.

W ramach otrzymanego grantu zrealizujemy w najbliższym czasie spektakle z audiodeskrypcją, wsparciem tłumacza PJM (polskiego języka migowego) oraz z użyciem pętli indukcyjnej. Więcej informacji już wkrótce znajdą Państwo w repertuarze i sekcji z aktualnościami – przy wybranych tytułach pojawią się też odpowiednie piktogramy ułatwiające orientację.

Mamy też doskonałą wiadomość dla korzystających z aparatów słuchowych osób odwiedzających naszą kasę: w trosce o Państwa komfort na każdym etapie wizyty w TN zainstalowaliśmy tam recepcyjną pętlę indukcyjną, jest również możliwość skorzystania z pętli naszyjnych.

* * *

I na koniec mała ściąga dla ciekawskich, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z podobnymi instalacjami. Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu. To specjalny drut magnetyczny połączony ze wzmacniaczem, który z kolei podpięty jest pod stół mikserski zespołu audiotechniki Teatru Nowego. Dzięki pętli widzowie z aparatami słuchowymi z przełączeniem na cewkę indukcyjną (ma ją niemal 100% aparatów) będą słyszeli dźwięki i słowa ze sceny (i kasy), a nie z widowni czy foyer (unikając w ten sposób zakłóceń uniemożliwiających komunikację z kasjerkami czy zrozumienie tego, co dzieje się na scenie).

Pętla indukcyjne naszyjne będzie można wypożyczyć w Teatrze – wystarczy zapytać o nie pracowników obsługi widowni i wypełnić proste oświadczenie.

* * *

Ponadto w ramach programu realizujemy: dostosowanie elementów architektonicznych w budynku Teatru i strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szkolenia dla pracowników z zakresu standardów dostępności i obsługi osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku makiet scenografii wybranych spektakli prezentowanych z audiodeskrypcją oraz weekendowe pokazy on-line spektakli z audiodeskrypcją, które będą dostępne na teatralnej platformie PPV. Opisane udogodnienia oraz zakup sprzętu są finansowane dzięki projektowi grantowemu TEATR NOWY DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie wnętrz budynku oraz oferty repertuarowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: osób niewidomych i słabo widzących oraz głuchych i słabo słyszących.

Wartość grantu: 193 245,62 PLN