Wiadomości

UNIA POLSKICH TEATRÓW WYBRAŁA ZARZĄD

UNIA POLSKICH TEATRÓW WYBRAŁA ZARZĄD

20 czerwca 2023 roku Zgromadzenie Ogólne Unii Polskich Teatrów, istniejącego od 20 lat stowarzyszenia skupiającego najważniejsze polskie sceny, wybrało Zarząd na nową, dwuletnią kadencję.

Prezeską UPT została Ewa Pilawska (dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi), w gronie wiceprezesów znaleźli się natomiast: Renata Derejczyk (dyrektorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu), Artur Tyszkiewicz (dyrektor Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie) oraz Piotr Kruszczyński (dyrektor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu). Funkcję Prezesa Honorowego pełnić będzie Maciej Englert.

Najważniejsze cele, które wyznaczyło sobie powołane właśnie gremium, to bazujące na wiedzy i doświadczeniu zrzeszonych teatrów działania na rzecz całego środowiska teatralnego, ze szczególnym uwzględnieniem: pracy nad jego konsolidacją, dbania o dobry wizerunek instytucji, reagowania na wszelkie przejawy złych praktyk, a także dążenia do wprowadzenia w życie nowej ustawy o teatrach.

Gratulujemy całemu Zarządowi i życzymy spokojnej i owocnej pracy.