Wiadomości

LIST DO PANI ALINY CZYŻEWSKIEJ

LIST DO PANI ALINY CZYŻEWSKIEJ

LIST DO PANI ALINY CZYŻEWSKIEJ

Poznań, 17 lipca 2023

Szanowna Pani,
my, pracownicy Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, protestujemy przeciw działaniom podejmowanym przez Panią w ostatnich miesiącach wobec dyrekcji i zespołu.

Usprawiedliwia Pani swoje postępowanie (obejmujące zarówno trwającą od kilku miesięcy akcję wysyłania kolejnych wniosków o dostęp do informacji publicznej na skalę, która paraliżuje – o czym wie Pani doskonale – normalne funkcjonowanie wielu działów Teatru, jak i próby wykreowania na podstawie otrzymanych odpowiedzi fałszywego wizerunku dyrektora jako osoby dokonującej nadużyć) obywatelską troską oraz – jak rozumiemy z dotychczasowych Pani wypowiedzi – wnioskami tzw. sygnalistów z Teatru.

Nie godzimy się na takie przedstawianie sprawy. Jeśli faktycznie zwrócił się do Pani ktoś z Teatru, to osoba ta zrobiła to w imię partykularnego interesu, bez mandatu, który pozwoliłby jej na reprezentowanie nas. Rzecz w tym, że nie jesteśmy Dawidem walczącym z Goliatem – a zdaje się, że taką optykę prezentuje Pani w wywiadach, przedstawiając swoją działalność. W Teatrze Nowym zarówno Dawid, jak i Goliat, mają odpowiednie narzędzia i przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby ze sobą rozmawiać, a nie walczyć.

Protestujemy też przeciw manipulacjom dokonywanym przez Panią w publikowanych w serwisie Facebook materiałach, jak choćby bazująca na nieweryfikowalnych źródłach (wskazuje na to choćby użyte przez Panią sformułowanie „Usłyszałam, że…”) informacja o płacach zespołu aktorskiego. Pani działania godzą w ważne dla nas wartości: transparentność, uczciwość i zaufanie. Stwierdzamy to z tym większą przykrością, że do tej pory ceniliśmy je, ufając w Pani dobre intencje.

Wyrażamy też najwyższe oburzenie faktem, że korzysta Pani z nagrań dokonanych w tajemnicy przez pracownika Teatru podczas zamkniętego zebrania zespołu aktorskiego, na którym dyskutowane są m.in. plany repertuarowe i problemy pracowników niebędących osobami publicznymi. Nie wdajemy się tu w dyskusję co do legalności takiego procederu. Rzecz w tym, że „legalny” nie zawsze znaczy: „przyzwoity”, „uczciwy”, „bazujący na dobrych intencjach”. Posługiwanie się nagraniem pozyskanym w sposób przeczący wszelkiej przyzwoitości uznajemy za naganne i zasmucające, zwłaszcza gdy robi to osoba stojąca, jak deklaruje, po stronie praw i wolności człowieka.

My, pracownicy Teatru Nowego, nie wyrażamy zgody na zasłanianie się przez Panią rzekomymi interesami naszego Zespołu. Nie reprezentuje nas Pani w żaden sposób, a Pani działania niszczą nasze elementarne poczucie bezpieczeństwa. Niech więc nam Pani pozwoli pracować w spokoju.

Pracownicy Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu:

Dorota Abbe
Janusz Andrzejewski
Weronika Asińska
Anna Bartkowiak
Paweł Binkowski
Kinga Białczyk-Przybysz
Bożena Borowska-Kropielnicka
Maria Bruni
Agnieszka Chełkowska-Madej
Antonina Choroszy
Łukasz Chrzuszcz
Mariusz Cichowski
Barbara Ciesielska
Hanna Czerwińska
Paweł Dampc
Joanna Dembińska
Filip Frątczak
Nikita Frolov
Gabriela Frycz
Bogdan Gajek
Karolina Głąb
Malina Goehs
Henryk Gomuła
Sebastian Grek
Janusz Grenda
Agnieszka Grobelna
Zbigniew Grochal
Michał Grudziński
Marek Grześkowiak
Paweł Hadyński
Marta Herman
Alicja Juszkiewicz
Urszula Kaczmarek
Beata Kaliszan
Leszek Kargol
Jagoda Kasprzak
Michał Kocurek
Edyta Konieczna-Owoc
Sławomir Kowalczyk
Hanna Kujawiak
Andrzej Lajborek
Olga Lisiecka
Karolina Ludwiczak-Palus
Michał Lurka
Małgorzata Łodej-Stachowiak
Edyta Łukaszewska
Adam Machalica
Aleksander Machalica
Piotr Macherowski
Agnieszka Maciaszek
Alina Magnus
Rafał Michalczuk
Tomasz Mycan
Jacek Nadarzyński
Oliwia Nazimek
Marzena Nowotna
Damian Perucki
Józef Piechowiak
Dariusz Pieróg
Daniela Popławska
Marcin Przybylski
Krzysztof Przybyłowicz
Dawid Ptak
Piotr Rajkowski
Paulina Reiniger
Robert Rekiel
Jan Romanowski
Agnieszka Różańska-Katafiasz
Julia Rybakowska
Maria Rybarczyk
Agnieszka Rydellek
Łukasz Schmidt
Lucyna Skusa
Ildefons Stachowiak
Waldemar Szczepaniak
Marta Szklarska
Marta Szyszko-Bohusz
Jarosław Trzeciak
Anna Wawrzyniak
Łukasz Wieczorek
Bartosz Włodarczyk
Beata Zachara
Magdalena Zaniewska
Martyna Zaremba-Maćkowska

(Ze względu na trwający sezon urlopowy lista sygnatariuszy może być uzupełniana o nowe nazwiska już po opublikowaniu tekstu.)