POKAŻ ZAŚWIADCZENIE. BĄDŹ NASZYM BOHATEREM

Szanowni Widzowie,

mimo niesprzyjających warunków bardzo cieszymy się na każde spotkanie z Wami na widowniach Teatru Nowego. Naszym działaniom nieustannie towarzyszy przy tym troska o Wasz komfort i bezpieczeństwo, połączona z gorącym pragnieniem prezentowania repertuaru jak najszerszej publiczności. Niestety, utrzymujące się od wielu miesięcy zagrożenie pandemią i wynikające z niego obostrzenia dotyczące działalności instytucji kultury nie ułatwiają nam tego zadania.

Na szczęście Wy możecie nam w tym pomóc. Wystarczy jeden prosty gest, by zostać prawdziwym bohaterem Teatru Nowego: okazanie zaświadczenia!

Dokumenty, które ułatwią nam wszystkim funkcjonowanie, to:

– unijne cyfrowe zaświadczenie COVID;
– zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu,
– aktualny negatywny wynik testu diagnostycznego na obecność koronawirusa,
– aktualne zaświadczenie o byciu ozdrowieńcem.

Dlaczego prosimy Was o pokazywanie tego dokumentu?

Każdą z widowni TN możemy zapełnić w ramach dozwolonych limitów. Od 15 grudnia 2021 roku aż do odwołania – zaledwie 30%. Limity te nie obejmują osób posiadających jedno z wymienionych wyżej zaświadczeń. Jako instytucja zobowiązani jesteśmy jednak do sprawdzania, czy posiadają je Państwo przy sobie, przy zakupie biletu w kasie i podczas sprawdzania biletów przy wejściu na widownię.

A każdy Widz, który okaże nam jedno z tych zaświadczeń, sprawia, że możemy grać dla więcej niż 1/3 publiczności – to ważne nie tylko ze względu na minimalizację strat finansowych w trudnym pandemicznym czasie, ale przede wszystkim ze względu na atmosferę podczas spektaklu. Przedstawienie ogląda się przecież przyjemniej, gdy widownia nie świeci pustkami. To wreszcie wspaniałomyślny gest wobec artystów na scenie, mocno przeżywających fakt, że pandemiczna frekwencja mocno odbiega od tej, do której przyzwyczaiła ich wierna i życzliwa poznańska publiczność w poprzednich sezonach. I wobec całego zespołu TN, który każdego dnia troszczy się o to, by w tym trudnym czasie dać Państwu możliwość oderwania się od niewesołej rzeczywistości choć na kilkadziesiąt minut.

Bądźcie Państwo naszymi certyfikowanymi bohaterami – przetrwajmy to razem!

Dyrekcja i zespół Teatru Nowego w Poznaniu

ZOBACZ RÓWNIEŻ – ważne dokumenty dotyczące funkcjonowania Teatru Nowego w Poznaniu w czasie pandemii:
regulamin dotyczący uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
oświadczenie o stanie zdrowia