Goście, goście!

POP PORN

Zgodnie z teorią Wojciecha Eichelbergera rozwój kobiety może przebiegać jedną z trzech ścieżek: „świętej”, wojującej „syreny” lub „ladacznicy”. Trzecia z wymienionych jest bohaterką tego monodramu.

Czy jednak stała się ladacznicą, bo ma w sobie zło, rozpustę i próżność? A może to skutek jej zagubienia, ziejącej w sercu pustki i rozpaczliwych prób przetrwania w tym skupionym na konsumpcji świecie, gdzie bycie „sexy” jest najskuteczniejszym narzędziem manipulacji i wyznacznikiem kobiecej wartości?

POP PORN to głos w rozmowie o „kobiecości” we współczesnym świecie. Ten temat wydaje się niezwykle ważny zwłaszcza teraz – w kontekście zachodzących przemian społecznych i ewolucji w postrzeganiu roli kobiety. To zarazem artystyczna konfrontacja z przedmiotowym podejściem do człowieka i do jego seksualności.


Spektakl został wyprodukowany ze środków stypendium Prezydenta Wrocławia, na realizację przedsięwzięć artystycznych.

Prezentacja w Teatrze Nowym w Poznaniu:
6 listopada 2022 | 19.00 | Scena Nowa
Spektakl trwa:
60 minut (bez przerwy)
Ograniczenia wiekowe:
od 18 lat
Ceny biletów w kasie teatru i on-line:
50/35 PLN (norm./ulg.)

Reżyseria, scenografia, kostiumy: MAGDALENA DRAB
Muzyka: ALBERT PYŚK
Inspicjent: JÓZEF PIECHOWIAK

Obsada:

MAGDALENA KOLSKA