Nowy+

TN-ORZY, CZYLI SENIORZY W NOWYM

Zapraszamy na cykliczne warsztaty dla seniorów, które tym razem poświęcone będą retoryce: sztuce budowania wypowiedzi i przemawiania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozmaitych składowych komunikatu na jego finalny wydźwięk.
W zajęciach współpracują aktorzy Teatru Nowego:
Malina Goehs,
Zbigniew Grochal,
Maria Rybarczyk.
Prowadzi Michał Pabian.

Kiedy, gdzie:
14 i 21 maja 2024 | 16.00 | Foyer Sceny Nowej im. Sławy Kwaśniewskiej
Warsztaty trwają:
120 minut
Ceny biletów:
15 PLN