Wiadomości

TEATR NOWY W CZASIE PANDEMII.
CO WARTO WIEDZIEĆ?

Szanowni Widzowie, wracamy do tradycyjnych form działalności, choć – ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i wynikające z tego obostrzenia – w zmienionych warunkach.

Informacje o tym, co się zmieniło, znajdą Państwo w REGULAMINIE dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Teatr Nowy. Prosimy o uważną lekturę.

Przygotowaliśmy dla Państwa także wzór OŚWIADCZENIA, o którego wypełnienie i podpisanie będziemy Państwa prosili w dniu spektaklu. Oświadczenia będą dostępne w Teatrze, ale mogą też Państwo wydrukować je wcześniej i wypełnić w domu, a następnie przekazać obsłudze widowni.