Wiadomości

TEATR NOWY W CZASIE PANDEMII.
CO WARTO WIEDZIEĆ?

Szanowni Widzowie, w sezonie 2020/2021 wracamy do tradycyjnych form działalności, choć – ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne i wynikające z tego obostrzenia – nasze spotkania będą się odbywać w zmienionych warunkach.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie regulacjami w pomieszczeniach zamkniętych udostępniamy Widzom nie więcej niż 25% liczby miejsc na widowni. O tym, czy mają Państwo możliwość wzięcia udziału w spektaklu decyduje kolejność rezerwacji i zakupu biletów. Do końca listopada (ze względu na to, że sprzedaż biletów ruszyła przed ograniczeniem liczby uczestników wydarzeń kulturalnych do 25%) nie obowiązuje też numeracja miejsc podana na biletach – miejsca te będą Państwu wskazywać pracownicy obsługi widowni.

Szczegółowe informacje o wszystkich zasadach, na jakich funkcjonujemy obecnie, znajdą Państwo w REGULAMINIE dla uczestników wydarzeń organizowanych przez Teatr Nowy. Prosimy o uważną lekturę, a także – o zapoznanie się z KLAUZULĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Przygotowaliśmy dla Państwa także wzór OŚWIADCZENIA, o którego wypełnienie i podpisanie będziemy Państwa prosili w dniu spektaklu. Oświadczenia będą dostępne w Teatrze, ale mogą też Państwo wydrukować je wcześniej i wypełnić w domu, a następnie przekazać obsłudze widowni.