Wiadomości

WSPOMNIENIE

Graliśmy wtedy DWUNASTU GNIEWNYCH LUDZI. Sto pierwszy spektakl.

Jego nie było już na scenie, choć zarzekał się w wakacje, że nie odpuści sobie tego jubileuszowego bloku spektakli, że będzie z nami, bo tak lubi swoją rolę i wyjątkową atmosferę na scenie i widowni. Mówiliśmy o nim na próbie, myśleliśmy podczas spektakli, tęskniąc za tym charakterystycznym głosem. Wieczorem do teatru dotarła informacja: zmarł tuż po spektaklu, gdy tylko umilkły owacje.

3 lata temu, 9 września 2017 roku, zmarł Tadeusz Drzewiecki.

Na zdjęciu: DWUNASTU GNIEWNYCH LUDZI, reż. Radek Rychcik
Fot. Bartłomiej Jan Sowa